Powitanie nowego samochodu GBARt VOLVO 280 FL

16.08.2019 r. Przy naszej remizie odbyło się uroczyste powitanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBARt VOLVO 280 FL. Na to wydarzenie przybyło wiele osób zaproszonych jak i mieszkańców Medyni Łańcuckiej i Pogwizdowa. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Medyni Łańcuckiej, pragnie podziękować wszystkim, którzy uświetnili swoją obecnością przyjazd naszego nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego GBA Volvo 280 FL. Szczególne słowa podziękowania kierujemy pod adresem tych osób, które bezpośrednio przyczyniły się do pozyskania środków na samochód a w szczególności dziękujemy: Panu Posłowi Kazimierzowi Gołojuchowi, Panu Wójtowi Edwardowi Dobrzańskiemu oraz Radnym Rady Gminy w Czarnej, Komendantowi Powiatowemu PSP bryg. Bogusławowi Goleni, jak i Podkarpackiemu Komendantowi nadbrygadierowi Andrzejowi Babiec oraz Komendantowi Głównemu gen. brygadierowi Leszkowi Suskiemu, a także Panu Markowi Ryszce- Prezesowi NFOŚiGW. Łączna kwota zakupu samochodu to 788 553 zł. DZIĘKUJEMY!!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *