Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP w Medyni łańcuckiej – 22.02.2020 r.

W ostatnią sobotę tj. 22 lutego, odbyło się Walne Zebranie członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Medyni Łańcuckiej. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. Członek Honorowy naszego stowarzyszenia – druh Kazimierz Gołojuch- Poseł na Sejm RP, nadbrygadier Andrzej Babiec – Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP,druh Adam Raizer – Członek Zarządu OW ZOSP RP w Rzeszowie, druh Edward Dobrzański – Wójt Gminy Czarna, dh Zbigniew Jurek – Wiceprezes Zarządu OP ZOSP RP w Łańcucie, bryg. Bogusław Golenia- Komendant Powiatowy PSP w Łańcucie oraz wielu znamienitych gości. Na zebraniu tym, podsumowaliśmy ubiegły 2019 rok, który obfitował niewątpliwie w wiele ważnych wydarzeń dla jednostki. Został także nakreślony plan działalności na bieżący rok. Ponadto – przekazano oficjalnie sprzęt zakupiony z dotacji WFOŚiGW w Rzeszowie. Uhonorowano pamiątkowymi statuetkami osoby wspierające naszą jednostkę oraz dh Bartłomieja Witek, który przygotowywał drużyny w Gr. A i C do zawodów gminnych i powiatowych, doprowadzając ich do zwycięstwa. W trakcie zebrania wręczono druhnom i druhom odznaczenia za wysługę lat oraz odznaczenia MDP dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Kilkoro druhen i druhów, którzy zostali przyjęci do MDP i OSP przez Zarząd, ślubowało do sztandaru. Korzystając z ostatniego weekendu karnawału – po części oficjalnej – została zorganizowana zabawa taneczna dla uczestników zebrania

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *