Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków OSP w Medyni Łańcuckiej.

INFORMACJA

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Medyni Łańcuckiej zwołuje na dzień 23.01.2021 (sobota) o godz. 17 00,  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Medyni Łańcuckiej – za pośrednictwem łączy internetowych  w systemie online.

Zwołanie w/w zebrania podyktowane jest koniecznością podjęcia uchwały, dotyczącej sposobu rozliczania jednostki. Podjęta uchwała musi być złożona do Urzędu Skarbowego w Łańcucie, do końca stycznia 2021r. Podjęcie jej, zwalniać będzie jednostkę z prowadzenia pełnej księgowości i konieczności składania sprawozdań finansowych do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Przywitanie członków Stowarzyszenia
  3. Przyjęcie porządku zebrania
  4. Wybór przewodniczącego zebrania
  5. Wybór protokolanta zebrania
  6. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej
  7. Wybór komisji uchwał i wniosków
  8. Podjęcie uchwały w sprawie rezygnacji z dotychczasowej formy prowadzenia księgowości na rzecz uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów
  9. Zakończenie zebrania   

W późniejszym terminie będziemy informować, w jaki sposób będzie można połączyć się z platformą umożliwiającą przeprowadzenie zebrania online.

Prosimy o przekazywanie informacji o zebraniu wśród członków aby dotarła ona do wszystkich uprawnionych do głosowania.

Projekt przedmiotowej uchwały na załączonym zdjęciu.

Ze względu na obostrzenia związane z panującą pandemią termin zebrań  Sprawozdawczo-Wyborczych w OSP został przesunięty do 30 września 2021 roku. W związku z powyższym, Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w Ochotniczej Straży Pożarnej w Medyni Łańcuckiej, odbędzie się po zniesieniu obostrzeń związanych ze zgromadzeniami w najbliższym możliwym terminie. 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *