I Warsztaty Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

👩‍🚒🚒🔥 30 lipca 2022r. – na terenie przyległym do naszej remizy – miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Zostały zorganizowane I Warsztaty Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, w ramach zaprzyjaźnionych i chętnych do wzięcia udziału 9 jednostek OSP, tj.: Czarna, Krzemienica, Rakszawa, Białobrzegi, Kosina (powiat łańcucki), Sietesz (powiat przeworski), Trzebownisko, Wysoka Głogowska (powiat rzeszowski) oraz oczywiście nasza MDP. 🙂 Mając na uwadze dogodne warunki terenowe przyległe do naszej remizy, każdej jednostce zostały przydzielone do przygotowania i przekazania dzieciom tematy : Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnej – ratownictwo wodne OSP Krzemienica – rozwinięcie bojowe Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebownisku -musztra OSP Wysoka Głogowska – ratownictwo wysokościowe Ochotnicza Straż Pożarna w Sieteszy – łączność Ochotnicza Straż Pożarna w Kosinie – ratownictwo medyczne Ochotnicza Straż Pożarna w Białobrzegach – tor sprawnościowy Ochotnicza Straż Pożarna w Rakszawie – zestawy hydrauliczne Ochotnicza Straż Pożarna w Medyni Łańcuckiej – zestawy pneumatyczne. Drużyny zmieniały się co pół godziny, aby zapoznać się z kolejnym zagadnieniem. Członkowie poszczególnych MDP otrzymali czapeczki (każda jednostka inny kolor), które jednocześnie będą stanowić dla nich pamiątkę z dzisiejszego wydarzenia. W warsztatach wzięło udział i było zaangażowanych 142 osoby w tym: 108 członków MDP, 28 opiekunów oraz 6 osób z naszej jednostki do obsługi przedsięwzięcia. Dzień upłynął w atmosferze nauki i doskonalenia nabytych dotychczas umiejętności. Młodzież miała okazję rozszerzyć zainteresowania związane ze strażą pożarną a także ciekawie spędzić czas z rówieśnikami z innych jednostek OSP. Jesteśmy przekonani, że druhny i druhowie odjechali z tych zajęć bogatsi w wiedzę o przedstawione zagadnienia. W trakcie przerwy, uczestnicy posilili się posiłkiem przygotowanym przez naszych druhów. Na koniec nastąpiło podsumowanie warsztatów. 👍Podsumowując: Na pewno jest to przedsięwzięcie, które należy w kolejnych latach kontynuować. Bezsprzecznie bowiem warto inwestować czas i środki w młodych ludzi, by za kilka lat zasilili grono dorosłych strażaków OSP, chętnych do działań na rzecz lokalnych społeczności. Niewątpliwie, Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze to przyszłość jednostek OSP – gwarancja na dalsze, właściwe jej funkcjonowanie, gdyż bez ludzi nie ma Straży. Dziękujemy wszystkim jednostkom za inicjatywę oraz za zaangażowanie w zorganizowanie warsztatów. Ośrodkowi Kultury- Ośrodek Kultury w Medyni Łańcuckiej za użyczenie pomieszczeń zaś Grupie Wędkarskiej Golden Fisch za udostępnienie akwenu wodnego.🙂