Zaproszenie dla dostawców do wzięcia udziału w składaniu ofert na dostarczenie sprzętu strażackiego.

Ochotnicza Straż Pożarna w Medyni Łańcuckiej zaprasza dostawców do wzięcia udziału w składaniu ofert na dostarczenie sprzętu strażackiego p. n.„Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej   w miejscowości Medynia Łańcucka celem zwiększenia potencjału technicznego” dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Medyni Łańcuckiej.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym zapytaniu

Informacje uzupełniające.

W związku iż jednostka będzie realizować zakupy z wystosowanego zapytania, z dotacji WFOŚiGW w Rzeszowie, informujemy iż po otrzymaniu pisma w dniu dzisiejszym z w/w funduszu konieczne będzie: 1. Umieszczenie dodatkowo w umowie zakresu rzeczowego  zadania z podaniem sztuk i kwot na elementy.  2. Sporządzenie protokołu potwierdzających dostawę i odbiór sprzętu.  3. Dostarczenie wraz z sprzętem świadectw dopuszczenia do użytkowania przez CNBOP w Józefowie sprzętu 1 – 4 wymienionego w zapytaniu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *