Podsumowanie roku w OSP

Ubiegły rok dla naszej jednostki był pełen różnych ciekawych doświadczeń. Poczynając od wyjazdów do interwencji, przez ćwiczenia i zawody strażackie, na uroczystościach kończąc.

W ubiegłym roku jednostka była dysponowana 27 razy, w tym do 13 pożarów i 14 miejscowych zagrożeń. Na chwilę obecną Jednostka Operacyjno-Techniczna liczy 29 strażaków w pełni wykwalifikowanych oraz zdolnych do brania udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Druhowie, którzy najczęściej brali udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych w ubiegłym roku, to: Nawój Sławomir i Witek Mateusz (syn Kazimierza) – po 18 razy, Sala Grzegorz – 17, Lech Damian – 16, Kot Daniel – 14, Witek Bartłomiej, Solak Mateusz – 12, Burek Mateusz – 11, Dudek Wiesław, Drupka Tadeusz, Babiarz Damian – 9.

Strażacy z naszej jednostki co roku podnoszą własne kwalifikacje poprzez udział w specjalistycznych szkoleniach oraz ćwiczeniach. W ubiegłym roku specjalistyczne szkolenia ukończyło:

  • 6 druhów – szkolenie dla strażaków ratowników OSP,
  • 4 druhów – kurs współpracy z LPR,
  • 2 druhów – szkolenie doskonalące z zakresu poszukiwawczego KSRG,
  • 1 druh – kurs KPP.

Ćwiczenia, w których brali udział strażacy z naszej jednostki:

Ponadto w ciągu ubiegłego roku dwukrotnie zostały przeprowadzone wewnętrzne warsztaty
z zakresu pierwszej pomocy.

W 2017 roku KP PSP w Łańcucie przeprowadziła kontrolę pojazdów pożarniczych oraz inspekcję gotowości bojowej, z której otrzymaliśmy ocenę bardzo dobrą.

Nasza jednostka uczestniczyła również w zawodach, w których na szczeblu gminnym reprezentowało nas 3 drużyny, a na szczeblu powiatowym 2.

Jednym z najważniejszych wydarzeń ubiegłego roku było niewątpliwie włączenie naszej jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jest to wspaniałe uhonorowanie za dotychczasową ciężką pracę, a jednocześnie zachęcenie do dalszej dzięki nowym możliwościom.

2 lipca odbyły się obchody stulecia jednostki, druhowie wraz z zaproszonymi osobistościami wspólnie świętowali tę ważną dla nas rocznicę.

W ciągu ubiegłego roku strażacy uczestniczyli również w zabezpieczeniach imprez masowych, uroczystościach państwowych oraz uroczystościach w innych jednostkach.

Nasza jednostka cały czas się rozwija, mamy nadzieję, że w 2018 roku jeszcze bardziej będziemy służyć społeczeństwu, niosąc pomoc.

Z tego miejsca dziękujemy wszystkim druhom za wkład w rozwój jednostki, dziękujemy również wszystkim darczyńcom za datki. Dzięki pomocy na różnych płaszczyznach nasza jednostka cały czas się rozwija.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *